Şehir hastanesi çıkmazı... Bu sefer ertelenmedi!

Şehir hastanesi çıkmazı... Bu sefer ertelenmedi!
Türkiye'de yapılması planlanan şehir hastaneleri projeleri içerisinde yer alan Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Ekim tarihli Resmi Gazete ilanı ile iptal edildi.

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük şehir hastanelerinden biri olacağı belirtilen Sancaktepe Şehir Hastanesi bir çok kez ertelendi ve sonunda ihale iptal edildi. 23 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan duyuruda Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı söz konusu ihaleyi iptal ettiklerini duyurdu.

[ads-post]
DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi daha önce 3 kere ertelenmiş ve ihaleye 1 Haziran 2018 tarihinde çıkarılmıştı. 25 Eylül 2019 tarihi itibari ile ihalenin iptal edildiği duyuruldu.

Ekonomik kriz nedeniyle inşaat sektöründe yaşanan maliyet artışı ve kamuda ödenek sıkıntısı nedeni ile ihaleye giren şirket sayısının az olduğu iddia ediliyor. Söz konusu iptal ile Sağlık Bakanlığı'nın yeni bir ihaleyi tarih vermeksizin askıya aldığı belirtiliyor.

Bakanlığın yayınladığı Resmi Gazete ilanı şu şekilde:

"Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığından: İstanbul Sancaktepe Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi ihalesi, 6428 Sayılı T.C. Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli İle Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği kapsamında iptal edilmiştir."

[right-side]

Türkiye'de yapılması planlanan şehir hastaneleri projeleri içerisinde yer alan Sancaktepe Şehir Hastanesi ihalesi Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Ekim tarihli Resmi Gazete ilanı ile iptale edildi.