"Konsept konut projesi bilirkişiye takıldı"

Konsept konut projesi bilirkişiye takıldı

Sancaktepe’de deprem ve doğal afetlerde sahra hastanesi olarak kullanılacakken imar değişikliğiyle konsept proje olan araziyle ilgili süren davada bilirkişi raporu çıktı. Bilirkişi, arazide yapılan Nazım İmar Plansı değişikliğinin hiçbir kamu yararı gözetmediğini ve Ömerli Barajı yakanındaki arazinin imara açılmasının Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olmadığını belirtti.

Sahra hastanesi yapılacak arazinin imar planı değişikliğiyle Konut ve Ticaret alanına dönüştürülmesini yargıya taşıyan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski CHP Meclis Üyesi Özgen Nama, “Bilirkişi raporu tam olarak bizim karşı durduğumuz noktaları ispatlamış oldu. Bu imar değişikliğinin derhal iptal edilmesi gerekir” dedi.

DAVACILAR RAHATLADI
Sancaktepe Belediyesi tarafından Aydos Ormanı’nın bitişiğindeki arazi 2013 yılında yapılan imar değişikliğiyle sağlık alanının konut ve ticaret alanına çevrilmesiyle ilgili süren davada beklenen bilirkişi raporu 27 Şubat’ta açıklandı. Bilirkişi raporu, bölge halkının ve davacıların yüreğine su serper nitelikteydi. Raporda, arazinin “Havza İçi Rehabilite Edilencek Alanlar” alanında kaldığı ayrıca Ömerli Barajı’nın “Uzun Mesafeli Koruma Alanları” sınırı içinde kaldığını belirtti. Rapordaki en çarpıcı kısım ise hastane yapılacak arazinin imar planlarının konut ve ticaret alanı olarak değiştirilip özel bir şirkete satılmasının “kamu yararı” içermediğinin vurgulanmasıydı. Bilirkişi, kamu yararı içermeyen bu durumu Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırılık olarak nitelendirdi. Raporda ayrıca yapılan yeni imar planı değişikliğinin bölgedeki nüfus yoğunluğunu çok arttırdığını buna karşılık altyapı ve donatı alanlarla ilgili bir ibare bulunmadığı yer aldı. Son olarak raporda yapılan değişikliğin su havzalarının korunması yönündeki üst ölçekli plan kararları ve düzenlemelerine de aykırı olduğunun altı çizildi.

NE OLMUŞTU?
Sancaktepe Belediyesi, 2013 yılında 50 bin metrekarelik Sağlık Bakanlığı’na hastane yapılması için tahsisli arazide, deprem sonrası toplanma yeri, çadır alanı gibi hizmetler için hizmet alanına çevrilmesi için İBB’den imar değişikliği istedi. Sancaktepe Belediyesi ayrıca arazinin bir kısmının “belediye hizmet alanına” ve idari tesis alanına” dönüştürülmesini talep etti. Bu talebin üzerinden çok geçmeden arazinin konut ve ticaret alanına dönüştürülmesi için İBB’ye dilekçe sundu. İBB’nin Nisan 2013 Meclis toplantısında gündeme gelen değişiklik CHP’li üyelerin ret oylarına rağmen oy çokluğuyla kabul edildi. Afet sonrasında sahra hastanesi yapılması için tahsis edilen yeşil alanın konut ve ticaret alanına dönüştürülmesine o dönemde İBB CHP izleme komisyonu dava açtı. Dava süresi tamamlanmadan arazinin Sinpaş GYO’ya satılmıştı. Bilikişi raporu beklendiği için henüz firma inşaata başlamamıştı.