Çekmeköy Belediyesi'nin örnek projesi

26.2.10
Çekmeköy'de fakir aileler ile zengin ailelerin birbirleriyle dayanışmasını sağlayan Kardeş Aile Projesi başlatıldı. Çekmeköy Belediyesi'nin gelir dengesizliğini azaltarak, sosyal dayanışmayı artırmayı hedefleyen projesi kapsamında varlıklı aileler, gelir seviyesi düşük aileleri kardeş olarak seçecek. Ağabey aile olarak seçilen zengin aile, kardeş aileye aylık olarak nakdi yardımın yanı sıra, gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi farklı yönlerde de destek sağlayabilecek. Kardeş aile projesinde aylık nakdi yardımın miktarı 300 TL olarak belirlendi. Ödemeler kardeş ailenin banka hesabına direkt olarak yatırılacak.
PROJENİN AMACI
Çekmeköy sınırları içerisinde yaşayan insanlar arasında kardeşlik hukuku çerçevesin de dayanışma ve yardımlaşma uygulamalarını yaygınlaştırmak.

PROJENİN KAPSAMI
Çekmeköy Belediyesi sınırları içerisinde mağdur ve muhtaç insanlarımızla hayırsever insanlarımızı sadece bir araya getirmek.

PROJENİN SÜRESİ
Proje kapsamına alınan ailelere verilecek destekler, ailenin katıldığı andan itibaren 12 ay ile sınırlıdır.Busüre yetkili kişilerin onayıyla uzatılabilir.

PROJE KAPSAMINA ALINACAK OLAN AİLELERE VERİLECEK OLAN DESTEKLER
Barınma (kira ve yakıt), Eğitim, Sağlık, Giyecek, Gıda, Rehabilitasyon hizmetleri, Nakdi yardım

KARDEŞ AİLE MALİYETİ
Kardeş aile kapsamında, ağabey aileden temin edilmek üzere, fert başına büyükler için 120 TL, 0-6 yaş arası çocuklar için 60 TL ve 6-18 yaşa arası için 90 TL olarak belirlenmiştir.

Bu projeyle; İnsanların birbirini sevmelerini, birbirlerinin hak ve hukukuna saygılı olmalarını, ihtiyaç halinde birbirlerine yardım etmelerini gerektiren “KARDEŞLİK” Çekmeköy Belediyesi bünyesinde vücut bulacaktır.